Nhờ có một số vụ tấn công khủng bố và bạo loạn trên khắp châu Âu