Côn đảo – Một trường học cách mạng

CÔN ĐẢO – MỘT TRƯỜNG HỌC CÁCH MẠNG

Ngày 27 tháng 8 năm 1976, trong dịp trở lại thăm Côn Đảo, Tổng Bí thư Lê Duẫn đã phát biểu: “Côn Đảo là một hòn đảo anh hùng. Côn Đảo là một di tích lịch sử vĩ đại. Côn Đảo là một trường học lớn đối với các thế hệ mai sau”. Điều đó đã khẳng định tầm vóc của Côn Đảo trong giai đoạn cách mạng hiện tại. Bên cạnh những tiềm năng kinh tế đang được khai thác, Nghĩa trang hàng dương tại côn đảo.

Côn Đảo trước hết là một khu di tích lịch sử cách mạng lớn, nơi lưu trữ những giá trị truyền thống của Đảng ta và của dân tộc ta trong hơn một thế kỷ đấu tranh cho độc lập tự do và Chủ nghĩa xã hội.Từ xa xưa, Côn Đảo đã là trường học cách mạng. Nhờ sự giúp đỡ của binh lính, thủy thủ Pháp – Việt có tư tưởng tiến bộ, những người cộng sản ở Côn Đảo đã có được những tác phẩm lý luận của Mác-Ăngghen và Lênin do Nhà xuất bản xã hội Paris ấn hành bằng nguyên bản tiếng Pháp.

cach-mang-con-dao

Ngô Gia Tự, một trong những người lãnh đạo xuất sắc của Đảng bị đày ra Côn Đảo năm 1933 đã khẳng định: “Phải biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, tranh thủ thời gian mà học tập, bất cứ ở đâu cũng phải hoạt động hữu ích cho chủ nghĩa cộng sản.” Quan điểm này đã trở thành tư tưởng, phương châm hành động của tù chính trị Côn Đảo, nghĩa trang hàng keo côn đảo. Những lớp học từ trình độ sơ giản đến chương trình lý luận trung cấp được mở ở hiều khám tù và các kíp lao động khổ sai, phổ cập lý luận cho tù chính trị.

Hai lớp triết học và kinh tế chính trị học chương trình B (trung cấp) đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên ở Banh II tham gia. Các đồng chí có trình độ cao được phân công nghiên cứu sâu từng phần hoặc từng tác phẩm kinh điển, trình bày trước tập thể rồi cùng nhau thảo luận. Ở Banh I, bên cạnh chương trình giáo dục phổ cập lý luận Mác – Lênin trong các kíp tù khổ sai, chi bộ cộng sản đã giao cho giáo sư Trần Văn Giàu mở lớp huấn luyện lý luận theo chương trình của trường Đại học Phương Đông (Liên Xô).

No Responses

Leave a Reply