podcast ô liu: 10 cuốn sách tuyệt vời để tặng vào dịp Giáng sinh

Tuần này Gurd Loyal chia sẻ 10 cuốn sách tuyệt vời để tặng vào dịp Giáng sinh với sự lựa chọn của anh ấy từ một số nhà văn vĩ đại bao gồm @jeremyleeqv @fowlmouthsfood @rinku.dutt1 @pastagranies @florashedden @angela_clutton @rosheen_ @joannajhuuu @leratofoods @georgia_levy_ @mirandayork_

Để biết thêm đề xuất về sách ẩm thực, hãy xem lựa chọn tốt nhất của chúng tôi Sách dạy nấu ăn Ýsách nấu ăn chay.