podcast ô liu: 10 điều bạn cần biết về cách nấu ăn thuần chay của người Jamaica

Đầu bếp và tác giả tuần này Denai Moore giới thiệu cho chúng ta 10 điều bạn cần biết về nấu ăn thuần chay của người Jamaica và chia sẻ cách cô ấy áp dụng khuynh hướng dựa trên thực vật của mình vào một số công thức nấu ăn truyền thống và hiện đại.

https://media.immediate.co.uk/volatile/sites/2/2023/02/Denai-Moore-temp-1-2207f84.mp3