podcast ô liu: GURD TRUNG THÀNH với 10 xu hướng làm bánh mới hấp dẫn mà bạn cần biết

Tuần này @missj9 được tham gia bởi @gurd_loyal để suy nghĩ về những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực làm bánh bao gồm bánh lai, sự trở lại của trà chiều và bánh quế!