podcast ô liu: SOPHIE FITTON về 10 điều bạn cần biết về rượu táo

Tuần này @missj9 có sự tham gia của Sophie Fitton từ Rượu táo của Hogan khi cô ấy giải thích lý do tại sao chúng ta nên ủng hộ thức uống này của Anh trong khu vực và tại sao có một phong cách rượu táo dành cho tất cả mọi người.