Một trung tâm nổi tiếng du lịch đến từ Úc và New Zealand gần đó, nó