Từ cổng Paros có một dịch vụ trực tiếp hàng ngày đến cảng Antiparos (thời gian