Ngày 9: Hội An. Hãy tận hưởng một ngày miễn phí ở Hội An. Nếu bạn có