Thông thường, Đông Nam Á ở độ tuổi 20 thường là một du khách ba lô.