Ngày 1: Hồ Chí Minh đến (Ăn tối (D), Hướng dẫn đón khách (GP)) Về đến