Có tin đồn rằng vào năm 1999 Nữ hoàng Elizabeth đã yêu cầu được đưa đến