Ngày 12: Hà Nội (Ăn sáng, trưa (L), G) Bạn sẽ có cả ngày để khám