Ngày 4: Huế. Đến thành Huế vào khoảng 11 giờ sáng và chuyển đến khách sạn. Một