Đảo Banwa nằm ở phía tây nam Manila thuộc vùng Palawan của Philippines , được coi