Ngày 1: ARRIVE - HỒ CHÍ MINH Đến TP HCM, gặp gỡ và chuyển về khách