Tại sao đi vào một cuộc phiêu lưu nhóm nhỏ? Các nhóm nhỏ cho phép chúng