Chúng tôi càng dành nhiều thời gian ở Thái Lan Chúng tôi càng nghe về những