Vào tháng 7 năm 2017, tôi cùng gia đình trở về quê nhà của cha tôi