Bắc cực BEAR XEM CRUISE TRÊN SVALBARD, Na Uy Svalbard quần đảo | Longyearbyen | Bảy ngày trên